erich-christian-dahl

Erich Christian Dahl

Erich Christian var av handelsslekt fra Tydal. Sju år gammel mistet han sin far og flyttet med sin mor til Trondheim. Hun drev en omfattende handelsvirksomhet som sønnen tidlig tok del i. Etter realskolen dro han for å studere i England, Frankrike og Tyskland. I 1850 kjøpte han Sukkerhuset som ligger på Leütenhaven, hvor han startet han bryggeri i 1856. Erich Christian vokste som forretningsmann, og i tillegg til ølbrygging stiftet han virksomhet innen forsikring, bank og brændevin.

Han ble en av byens mest formuende menn og satt i over tretti år i bystyret, ble utnevnt til dansk generalkonsul og var styreformann for Trøndelag Teater. Erich Christian var en generøs mann, og er kjent som en av de første i Trondheim som betalte ut sykelønn. De ansatte ble godt behandlet og han ble æresmedlem i Trondhjem Arbeiderforening. Til byens fødende kvinner skjenket han Erich Christians Stiftelse.